Konverents "Terve loom ja tervislik toit 2018"

Tervislik toit

KOLMAPÄEV, 7. märts

kõnejuht: Marko Kass
9.00-10.00 Registreerimine, tervituskohv
10.00-10.05 Avasõnad
Tervitus Eesti Maaülikooli rektor hr Mait Klaassen
10.05-10.30 Toiduteaduse valdkonna arengutest VL instituudis
Toomas Tiirats, Eesti Maaülikooli VL instituudi direktor
10.30.-11.00 Meemürgid
Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool
11.00-11.30 Lahing võltsitud toidule
Riin Rebane, Tartu Ülikool
11.30-12.00 Liha, mis väärib väärtustamist!
Lauri Bobrovski, Sirloin OÜ
12.00-13.00 LÕUNA
12.00-12.40 EMÜ toidulabori külastus (ainult eelregistreerunutele)
13.00-13.30 Stendiettekannete tutvustus - kõnejuht Marko Kass
kõnejuht: Katrin Laikoja
13.30-14.00 Innovaatilise tehnoloogia kasutamine mahlatööstuses
Kairi Ramjalg, HeyDay Organic OÜ
14.00-14.30 Toidu säilimisaegade määramise juhend
Mati Roasto, Eesti Maaülikool
14.30-15.00 Ukraina kogemus kohaliku seadusandluse Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimisel
Natalia Povarova, Odessa Riiklik Toidutehnoloogia Akadeemia
15.00-15.30 KOHVIPAUS
15.30-16.00 Challenge-testide kasutamine toidu mikrobioloogias
Julia Koskar, Eesti Maaülikool
16.00-16.30 Mikroobidest võis
Helena Andreson, Eesti Maaülikool
16.30-17.00 Kas pakendita või pakendiga, ja millisega?
Uno Mäeorg, Tartu Ülikool
17.00-17.30 Toidu nüüdisaegsed tervislikkuse tagamismõõdikud
Merle Rätsep, BioCC OÜ
17.30 Päeva lõpetamine
17.45 EMÜ toidulabori külastus (ainult eelregistreerunutele)
19.00 Õhtusöök etteregistreerimisega restoranis Ülikooli Kohvik
(õhtusöögi tasu on 25 , vajalik eelregistreerimine)

 

Terve loom

NELJAPÄEV, 8. märts

kõnejuht: Marko Kass
9.00-9.30         Kogunemine, tervituskohv
9.30-10.00 Ülevaade eestimaise vasikate startersööda väljatöötamise uuringust
Kristiina Märs, Anu Ait OÜ
10.00-10.30 Arengud lihaveiste sektoris
Kalmer Visnapuu, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
10.30-11.00 Väiketootja kogemused lihaveiste kasvatamisel ja realiseerimisel
Sulev Reelo, AS Agdeck
11.00-11.40 Mõningaid aspekte lihaveisekasvatusest
Stephen Hall, Eesti Maaülikooli külalisprofessor
11.40-12.10 Ravimite kasutamisest loomakasvatuses
Priit Päkk, Eesti Maaülikool
12.10-13.00 LÕUNA, stendiettekannete sessioon
12.10-12.45 EMÜ toidulabori külastus (ainult eelregistreerunutele)
kõnejuht: Priit Päkk
13.00-13.30 Väiksem antibiootikumide kasutamine seakasvatuses - mõtteviisi muutus
Daniel Frydendal, Rakvere Farmid
13.30-14.00 Tsirkoviirus metssigadel
Tõnu Järveots, Eesti Maaülikool
14.00-14.30 Sigade Aafrika katku aeg-ruumilise leviku riskitegurid
Tarmo Niine, Eesti Maaülikool
14.30-15.00 Eesti vuti tibude ja isasvutibroilerite kasvatamise aspekte
Aleksander Lember, Eesti Maaülikool
15.00-15.05 Parimate stendiettekannete väljakuulutamine
Toetab Dimedium AS
15.05-15.30 KOHVIPAUS
15.30-16.00 Toksoplasma infektsioonid põllumajandusloomadel Eestis
Maarja Tagel, Eesti Maaülikool
16.00-16.30 Ülevaade maisisilo uurimustest
Andres Olt, Eesti Maaülikool
16.30-17.00 Monensiini mõju piimalehma ainevahetusele
Priit Karis, Eesti Maaülikool
17.00-17.30 Kliimamuutuste mõju veisekasvatusele
Ragnar Leming, Eesti Maaülikool
17.30 Konverentsi lõpetamine. Kohvilaud